Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem

 

Nawigacja

Profil szkoły Historia

O szkole

Historia

      
       Szkoła Podstawowa w Głębokiem do 1956r. mieściła się w starym drewnianym budynku i liczyła cztery oddziały. Funkcję kierownika do 1954r. pełniła pani Halina Jaszuk, potem Kazimierz Podleśny, który przekształcił placówkę w siedmioklasową, czyli pełną szkołę podstawową. Sale lekcyjne dzierżawiono również w prywatnych domach. W tym czasie zatrudniono następujących nauczycieli: Łucję Podleśną, Stanisławę Staszczyk, Stanisława Jabłońskiego oraz pana Zdziennickiego.

      
       
10 sierpnia 1958r. mieszkańcy wsi podjęli decyzję o budowie nowej szkoły- Szkoły Tysiąclecia. Zawiązał się komitet budowy, na czele którego stanął kierownik szkoły oraz sołtys- Józef Jamiński. Jako wkład mieszkańcy płacili składki oraz przeznaczyli pieniądze z dzierżawy jeziora.

      
       28 czerwca 1959r. zaczęto ręcznie kopać fundamenty. Głęboczanie pracowali społecznie. Dwa miesiące później wylano ławy fundamentowe. W 1960r. w stanie surowym zamknięto budowę. 8 stycznia 1961r. placówka została oddana do użytku. Dwa tygodnie później uroczyście przekazano ją miejscowemu społeczeństwu.

W nowej szkole mieściło się 5 sal lekcyjnych, które były widne, przstronne i ogrzewane piecami kaflowymi. Stały nowe ławki a na ścianach wisiały nowe tablice. Wiosną założono ogród kwiatowy i trawniki, posadzono żywopłoty i ozdobne drzewka. Urządzono boisko do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 
      
       Zimą 1965r.
została zelektryfikowana wieś i szkoła. Do szkoły uczęszczało ok. 130 uczniów z Głębokiego, Podgłębokiego i Albertowa.

Pod koniec lat 60- tych szkoła została rozbudowana. Dobudowano zachodnie skrzydło, salę gimnastyczną i dom nauczyciela. Zatrudniono więcej nauczycieli. Utworzono szkołę rolniczą i zorganizowaną szkolną świetlicę. Powstało kółko taneczne, którego opiekunką była Halina Jaszuk.

      
       W 1974r. decyzją ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania pana Kuberskiego likwidowano małe szkoły wiejskie. Nie oszczędzono naszej placówki. Dzieci klas IV- VIII przeniesiono do Gminnej Zbiorczej Szkoły w Cycowie. W Głębokiem zostały klasy I- III. Dzieci uczyły: Halina Jaszuk, Stanisława Dyszewska, Zofia Partyka i Zofia Pągowska. Jednocześnie uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie pana Kąckiego przekształcono szkołę podstawową i rolniczą w Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dziewcząt. Pracująca kadra musiała zdobyć datkowe kwalifikacje.

      
       Na początku lat 80-tych, w wyniku protestów mieszkańców Głębokiego oraz starań pana Kazimierza Podleśnego, rozpoczęto budowę obiektów nowego ośrodka wychowawczego. W 1987r. zakład przeniesiono do nowej siedziby. Stary obiekt powrócił do pełnienia funkcji ośmioklasowej szkoły podstawowej.

      
       
Funkcję dyrektora szkoły pełnili w latach : 1984- 1987 Stanisław Kaznowski.

                                                                         1987- 1999 Józef Sochaj

                                                                         1999 (luty-czerwiec) Małgorzata Karpowska

                                                                         1999- 2008 Mieczysław Bogusz

                           

      Obecnie funkcję tę sprawuje Józef Sochaj.