Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem

 

Nawigacja

Profil szkoły Historia

O szkole

Profil szkoły


Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem

"Uczy, bawi i wychowuje"

Nasza szkoła jest:

 • otwarta na współpracę
 • bezpieczna i przyjazna
 • bez barier
 • z wykwalifikowaną, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy kadrą
 • czysta i ukierunkowana na rozwój

Gwarantujemy:

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • doskonałą opiekę
 • rozwój zainteresowań
 • poszanowanie godności
 • przyjazną atmosferę

Kształtujemy postawy:

 • patriotyczne
 • obywatelskie
 • rodzinne
 • regionalne

U nas można się nauczyć:

 • odpowiedzialności
 • tolerancji
 • uczciwości
 • szacunku

Oferujemy:

 • naukę języków obcych
 • zajęcia informatyczne
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania
 • udział w konkursach i zawodach sportowych
 • organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych

W naszej szkole znajdzie miejsce każdy uczeń. Każdemu dziecku i rodzicom zapewniamy pomoc w różnych dziedzinach życia.